Bezwaar UWV

Onze uitkering advocaten helpen u bij uw bezwaar tegen het UWV, de SVB of uw Gemeente

Wordt direct gebeld door een ervaren Advocaat

of bel zelf: 088-1810 353

Bezwaar Uitkering

Hulp van een uitkeringsadvocaat bij uw bezwaar uitkering

Bezwaar Uitkering

Bezwaar WW

Hulp van een uitkeringsadvocaat bij uw WW bezwaar

Bezwaar WW Uitkering

Bezwaar Bijstand

Hulp van een uitkeringsadvocaat bij uw Bijstand bezwaar

Bezwaar Bijstand

Bezwaar Wajong

Hulp van een uitkeringsadvocaat bij uw Wajong bezwaar

Bezwaar Wajong

Bezwaar WIA

Hulp van een uitkeringsadvocaat bij uw WIA bezwaar

Bezwaar WIA

Bezwaar WAO

Hulp van een uitkeringsadvocaat bij uw WAO bezwaar

Bezwaar WAO

Bezwaar Ziektewet

Hulp van een uitkeringsadvocaat bij uw Ziektewet bezwaar

Bezwaar Ziektewet

Bezwaar NOW

Hulp van een uitkeringsadvocaat bij uw NOW bezwaar

Bezwaar NOW

Veelgestelde vragen

Uw vaststellingsovereenkomst WW-proof

Bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst (of vso/beëindigingsovereenkomst) maken werkgever en werknemer allerlei verschillende afspraken. Wat daarbij ook van belang is, is of uw vaststellingsovereenkomst wel WW-proof is. Wij vertellen u graag alles over de vaststellingsovereenkomst en WW. De WW Met WW bedoelen wij de Werkloosheidswet. Op grond van die wet heeft u misschien recht […]

Herkeuring IVA?

Krijgt u een IVA-uitkering? En vraagt u zich af hoe het zit met herkeuring/herbeoordeling? Lees dan snel verder. In dit artikel leggen wij uit hoe het zit met een herkeuring als u een IVA-uitkering ontvangt. U ontvangt een WIA-uitkering. En dan specifiek een IVA-uitkering. U bent namelijk duurzaam 80-100% (en dus volledig) arbeidsongeschikt. Duurzaam betekent […]

Bezwaar NOW voorschot terugbetalen

Voorschot NOW 1.0 terugbetalen? In maart 2020 heeft de overheid diverse maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus te beperken. Deze maatregelen hebben geleid tot een enorm omzetverlies voor veel ondernemingen. Om deze ondernemingen financieel te ondersteunen zijn meerdere subsidieregelingen, waaronder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. De NOW is een […]

Stappen bezwaarprocedure UWV, SVB of Gemeente

Om een bezwaarprocedure volgens schema te laten verlopen, is het belangrijk om het bezwaarschrift op tijd in te dienen. Onze advocaten helpen u daar graag bij. De bezwaar procedure bestaat uit de volgende fasen verwachten.

Het versturen van het bezwaarschrift

Allereerst krijgt u een bevestiging van de ontvangst van uw bezwaarschrift. Het UWV, de SVB of een andere instantie laat daarmee weten dat uw boodschap ontvangen is.
Daarna kunt u zelf de stukken die in uw dossier zitten bekijken. Daar heeft recht op en meestal sturen instanties de documenten kosteloos naar u op. Bij de kopieën van uw dossier ontvangt u ook een termijn waarbinnen u aanvullingen kunt doen. Daarvoor heeft u deze termijn de tijd, maar eventuele aanvullingen kunt u ook doen tot aan de hoorzitting.
Uw advocaat gaat samen met u na of de informatie die de instantie heeft wel compleet is. Als dat het geval is zal de toegewezen commissie uw bezwaar in behandeling nemen.

De hoorzitting bij de bezwaarcommissie

De bezwaarcommissie ziet u in de volgende stap om mondeling toelichting te geven bij uw bezwaarschrift. Daarvoor wordt een afspraak met u gemaakt. Het bijwonen van een hoorzitting is niet verplicht. Komt u niet, dan neemt de instantie een beslissing met behulp van de documenten in uw dossier. Het komt ook wel eens voor dat u niet de mogelijkheid krijgt tot een hoorzitting, bijvoorbeeld als er al een besluit genomen is of als uw bezwaar te laat binnenkwam.

Bij de zitting mag u iemand meenemen, bijvoorbeeld uw partner en natuurlijk een ervaren advocaat. U heeft de ruimte om een en ander toe te lichten en er kunnen u vragen worden gesteld.

Vervolgens kan er besloten worden om nieuwe onderzoeken te laten uitvoeren. Bijvoorbeeld naar uw werkgeschiedenis of naar uw medische situatie. Dit soort vragen naar meer informatie staan vermeld in uw dossier, dat u ook in deze fase kunt aanvragen. Zo heeft u en uw advocaat altijd een helder beeld van uw dossier.

De beslissing in uw bezwaarprocedure

De laatste fase van het bezwaar maken bestaat uit het nemen van een beslissing. Die wordt genomen door de bezwaarcommissie; u heeft hierin geen rol. Hierbij tellen voor de bezwaarcommissie de gegeven informatie en alle argumenten. De mededeling verneemt u in een brief. In de brief staat dat u volledig in uw gelijk wordt gesteld, maar u kunt ook gedeeltelijk of helemaal geen gelijk krijgen. Soms besluit een commissie alsnog uw aanvraag niet in behandeling te nemen, maar dat is alleen als u te laat was. Is uw bezwaar afgewezen dan kunnen onze advocaten u ook helpen bij uw beroep.

Vaste termijnen van een bezwaarprocedure

Om de stappen in een bezwaarprocedure naar wens af te ronden, bestaan er vaste termijnen. Er gelden 6 weken voor de beslissing van een bestuursorgaan. Een instantie als UWV of SVB kan deze termijn met 4 weken verlengen. Een gemeente heeft 6 weken de tijd, maar 10 weken als er een adviescommissie wordt ingesteld. Het UWV neemt 13 weken de tijd, maar die termijn mag in medische gevallen, bijvoorbeeld bij de WIA of de Ziektewet verlengd worden. Voor de SVB geldt dezelfde termijn. Een zorgverzekeraar kan advies vragen aan het college en mag daar 21 weken over doen.

Goed om te weten is dat als een instantie afspraken over termijn en tijd niet nakomt, u ook de nodige inbreng heeft. U mag dan bijvoorbeeld klagen bij de instantie zelf. Meestal volgt de beslissing over uw situatie dan snel. Een ervaren advocaat houdt deze termijn natuurlijk goed in de gaten en onderneemt actie op het juiste moment.

Bezwaar SVB

Wij kunnen u niet alleen helpen bij uw bezwaar tegen het UWV, maar ook bij uw bezwaarprocedure tegen het SVB. Ook na een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Dat doet u schriftelijk en eventueel mondeling. U kunt hierbij de hulp van een advocaat inschakelen.

Stappen in een bezwaarprocedure SVB

Binnen 6 weken stuurt u een brief op waarin u toelicht waarom u het niet eens bent met de genomen beslissing. Vervolgens noemt u een volgens u geschikte oplossing. De SVB kan u vragen om uw brief mondeling toe te lichten. Dat kan in een hoorzitting of in een gesprek. Na 13 weken neemt de SVB opnieuw een besluit over uw situatie.

Resultaat van bezwaar maken

Een bezwaarprocedure kan grote gevolgen hebben voor uw situatie. U kunt bijvoorbeeld in uw gelijk worden gesteld. Soms lukt dat pas na het aantekenen van een beroep. Hierbij is juridische hulp praktisch: zo weet u zeker dat alle informatie die bij de beslissers moet zijn er ook komt.

Bezwaar gemeente bijstand

Heeft u bericht ontvangen van uw gemeente over uw bijstandsuitkering? Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken. Onze advocaten kunnen u helpen bij uw bezwaar tegen een uitkeringsbeslissing van uw gemeente.

Wanneer bezwaar maken?

Omdat gemeentes bijstandsuitkeringen niet zonder gegronde redenen verstrekken, bekijkt een gemeente elke maand of er nog gronden zijn voor het ontvangen van een uitkering. Het kan daardoor voorkomen dat u plotseling een brief ontvangt over uw uitkering. Bent u het niet eens met de genomen beslissing, dan kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen.

Na bezwaar gemeente en bijstand

Heeft u schriftelijk een bezwaar ingediend, dan krijgt u een ontvangstbevestiging. Vervolgens kunt u gevraagd worden om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen 12 weken ontvangt u een brief over uw situatie. Bent u het er nog niet mee eens? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Vergoot uw kans op succes schakel een ervaren uitkering advocaat in om u bij te staan.

Bel nu